KİM KİMDİR FİRMA REHBERİ Hemen Üye Ol Üye Girşi
Uye Girişi
Giriş
Beni Hatırla
Yeni Üye Kayıt
Haber sitemizin aktivitelerinden yararlanmak için üyelik başvuru yapın.
Hemen Üye Olun
Uye Hizmetleri
 
21 Şubat 2024 Çarşamba
3 °C Yer yer bulutlu

'Görev deprem sonrasında yapılacaklar olmamalı'

Bingöl'de beklenen olası deprem konusunda kurumların yeterince hazırlıklı olmadığını vurgulayan TMMOB Bingöl İl Koordinasyon Kurulu, 'Kurumların görevi sadece depremden sonra arama kurtarma hizmetleri ve çadır tedariki olmamalıdır. Önemli ve asıl olan deprem öncesinde tedbir alarak yurttaşların can güvenliğini sağlamak olmalıdır' açıklamasında bulundu.

06 ŞUBAT 2024 SALI 15:39
6
1069
7
AA aa

TMMOB Bingöl İl Koordinasyon Kurulu, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin yıldönümünde yaptığı açıklamada, deprem ile ilgili çalışmaların yetersizliğine dikkat çekildi. TMMOB Bingöl İl Koordinasyon Kurulu adına açıklama yapan Canfidal Boldaş, Bingöl'de hala bir ‘Yerinde Dönüşüm Ofisi'nin kurulmadığını söyledi.

Ülke tarihinin en büyük depremlerinden biri olan 6 Şubat depremlerinin geniş bir coğrafyayı etkileyerek 11 ilde yıkıcı sonuçlar oluşturduğunu ifade eden Boşdaş, “Resmi açıklamalara göre 53 bin 537 yurttaşımızın hayatını kaybettiği, 107 bin 204 yurttaşımızın da yaralandığı depremlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının açıklamalarına göre 39 bin 441 bina deprem anında yıkılmış, yıkılan binalarla birlikte 271 bin 892 bina ise aldıkları hasarlar nedeniyle kullanılamaz hale gelmiştir. Depremde yaşanan kayıplara ve yıkımlara ilişkin tüm veriler aradan geçen bir yılın sonunda henüz açıklanmış değildir. 6 Şubat depremleri başta deprem olmak üzere yaşanan onca doğa kaynaklı afetten hiçbir ders alınamadığını hem merkezi idarenin hem de yerel yönetimlerin depreme hazırlıklı olmak adına yapılması gereken hiçbir çalışmayı yapmadıklarını en acı şekilde gözler önüne sermiştir” dedi.

“ÜLKE TARİHİ, ÇOK SAYIDA YIKICI DEPREMLE DOLUDUR”

Ülke tarihinin, çok sayıda yıkıcı deprem ve kayıplarla dolu olduğunu belirten Boldaş, şöyle devam etti; “Ne yazık ki yurdumuzda hala benzer acı kayıpları yaşatmaya son derece müsait birçok aktif fay bulunmaktadır. Bu muhtemel depremlerin zamanının ve lokasyonunun tam olarak belirlenmesi mümkün değildir. Depremler, önlenemeyen doğal doğa olaylarıdır. Ancak depremin afete dönüşmesinin önüne geçmek tamamen mümkündür. Bu sebeple topyekûn bir seferberlik mantığı ile konuya yaklaşılmalı, konunun paydaşları kurumların biz meslek odalarının almış olduğu sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri zaruri ve elzemdir.

BİNGÖL'DE AFET KONUTU OLMAYAN İLÇE VE KÖY NEREDEYSE YOKTUR

Bilinmektedir ki ilimiz, Kuzey Anadolu ile Doğu Anadolu Fay hatlarının birbirini kestiği ve diğer başkaca pek çok fay kırıklarının olduğu deprem riskinin yüksek olduğu bir şehirdir. İlimizin tarihi de aynen ülke tarihi gibi çok sayıda acı kayıplara sebebiyet vermiş depremlere maruz kalmıştır. İlimizde afet konutu olmayan ilçe ve köy neredeyse yoktur. Bu bile şehrimizin belli periyotlarla depreme maruz kaldığının en görünür bir delilidir. Bilim insanları tarafından, ilimizdeki deprem potansiyeli sık sık vurgulanmakta muhtemel kayıpların önüne geçilmesi için gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması gerekliliğinin altı önemle çizilmektedir.

HAZIRLIK YAPILMASI GEREKİYOR

Yine bilim insanlarının uyarıları doğrultusunda ilimizde meydana gelebilecek 7 ve üzeri depremlerin yıkıcı bir etki bırakmaması için yüksek sorumluluk bilinciyle aşağıda belirttiğimiz bütün sorunlara çözüm aramak istiyoruz. Çözüm ortaklarının bir an önce hazırlık yapması gerektiğini ve bu konunun her daim takipçisi olacağımızı yılmadan bıkmadan ifade ediyoruz.

KURUMLARIN GÖREVİ SADECE DEPREMDEN SONRA ARAMA KURTARMA HİZMETLERİ VE ÇADIR TEDARİKİ OLMAMALIDIR

6 Şubat depremlerinden hemen sonra bileşenimiz İMO öncülüğünde yapılan ve ilgili kurumlara iletilen 514 adet yapıya ait envanter çalışması hakkında bir ilerleme kaydedilmediğini görüyoruz. Bu bağlamda ilgili idarelerce envanter ve riskli yapı tespit çalışması il geneline yayılarak yapı stoğunun durumu ivedilikle ortaya konmalı, riskli alanlar ve yapılar belirlenerek özellikle mühendislik hizmeti almayan ve halen faal olarak kullanılan yapıların dönüşümü hızlandırılmalı, depremlerin afete dönüşmesinin önüne geçilmelidir. Bu konuda kentin yerel yönetiminin ve ilgili kurumlarının kamuoyuna yansıyan herhangi bir çalışmasının olmadığını üzülerek izlemekteyiz. Kurumların görevi sadece depremden sonra arama kurtarma hizmetleri ve çadır tedariki olmamalıdır. Önemli ve asıl olan deprem öncesinde tedbir alarak yurttaşların can güvenliğini sağlamak olmalıdır.

BİNGÖL'DE 3 BİNİN ÜZERİNDE YAPI HASAR GÖRDÜ

Son yaşanan 6 Şubat depremleriyle beraber Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kapsamına alınan ilimizde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan hasar tespit çalışmaları 2 sonucunda 3 binin üzerinde yapı ağır ve orta hasarlı olarak belirlenmiş olup söz konusu yapılarla ilgili yıkım işlerinin henüz başlamadığı görülmektedir. Vatandaşlarımıza yeni konut imkânları için de hala bir çalışmanın olmadığını üzülerek ifade ediyoruz. Yurttaşlarımızın büyük bir kısmı söz konusu ağır ve orta hasarlı yapıları kullanmaya devam etmektedirler. Bu konuda gerekli tedbirler bir an önce alınarak telafisi mümkün olmayan kayıpların önüne geçilmelidir.

YERİNDE DÖNÜŞÜM OFİSİ KURULMADI

Yerinde dönüşüm kapsamına alınan ilimizde hala bir Yerinde Dönüşüm Ofisi kurulmamış ve yerinde dönüşüm konusunda hem yurttaşlar hem de meslektaşlarımız bilgilendirilmemiştir. Bu nedenle ilimizde henüz yerinde dönüşüm kapsamında projelendirilmiş ve ruhsatlandırılmış hiçbir yapı kaydı bulunmamaktadır. İlgili idareler, bu konuda gerekli bilgilendirmeyi yaparak yerinde dönüşüm çalışmalarının önünü açmalıdırlar.

2020 KARLIOVA DEPREMİ SONRASINDA HALA KONUTLARINI TESLİM ALAMAYANLAR VAR

Diğer taraftan 2020 Karlıova Kaynarpınar depreminde ağır hasarlı olarak belirlenip inşaat çalışmalarına başlanan birçok yapının tamamlanmadığını ve hak sahiplerine tesliminin yapılmadığını görmekteyiz. Bu kapsamda odalarımız ve birliğimize çok sayıda bildirim ve şikâyet gelmektedir. Bu hususta konunun muhatapları ile yapılan görüşmelerde ve kamuoyuna daha önce de yaptığımız açıklamalar neticesinde sağlıklı bir görüş alınmamış ve kamuoyu yeterince aydınlatılmamıştır.

9 BİN BİNAYA İMAR AFFI VERİLDİ

 2002 yılından bugüne kadar tam 9 defa imar affı yasası çıkarılmıştır. Son olarak 2018 yılında çıkarılan imar affı ile İmar Kanunu'na aykırı olarak, hiçbir ruhsat sürecine girmemiş veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak inşa edilmiş, planlama, projelendirme ve uygulama süreçlerinde mimarlık, mühendislik hizmeti almamış her türlü yapıya sadece sahiplerinin beyanı ile hem hukuki geçerlilik hem de toplum nezdinde de meşruluk kazandırılmıştır. Hatta önceki imar aflarına göre çıta bir adım daha yükseltilerek sermaye çevrelerinin çıkarları korunmuş, hukuka aykırı olduğu yargı kararları ile kesinleşen, yıkılmasına veya para cezası uygulanmasına hükmedilen inşaat projeleri bilinçli bir tercihle meşrulaştırılmıştır. İlimiz Bingöl'de de 8500- 9000 binaya imar affı kapsamında yapı kayıt belgesi verilmiştir.

YAŞANAN ACILARIN SORUMLULARI, RANTI PAYLAŞANLARDIR

Kısaca genel olarak sorumluların bu anlamda adını doğru koymak gerekir. Doğal bir doğa olayı olan depremlerin felakete dönüşmesi nedeniyle yaşadığımız bu acıların asıl sorumluları kimlerdir;

-Planlı kalkınma, sanayileşme ve tarımsal üretimin artırılmasından tamamen uzaklaşarak ülke ekonomisini arazi rantı üzerine temellendiren, inşaat sektörünü de bu temelin üzerine oturtanlardır.

-Konutu halkın gereksinimi ve barınma hakkı olarak değil ekonominin en önemli ticaret aracı yapanlardır.

-Arazi üzerinden şekillenen kent rantını merkezi ve yerel düzeyde paylaşanlardır. -Deprem riski yüksek bir bölge olan ülkemizin aktif fay hatlarını, dere yataklarını ve taşkın alanlarını, nehir deltalarını, tarım alanlarını, ormanları, sit alanlarını, deniz doldurularak kazanılan alanları bilimi ve tekniğin gereklerini göz ardı ederek yapılaşmaya açanlardır.

-Bu riskli alanlara yapılan kaçak ve denetimsiz yapıları ıslah imar planı, imar affı vb. uygulamalarla teşvik edenlerdir.

Sonuç olarak; yüksek ivmeli deprem üretme potansiyeline sahip fay kırıklarının olduğu ilimizde depremlerin, hayatın olağan bir parçası haline getirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda TMMOB olarak ilimiz genelinde mühendislik bilinciyle her türlü sorumluluk ve görevi tüm bileşenlerimiz ve ilgili kurumlarla bilim ve teknik temelinde yürütmeye hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. 6 Şubat 2023 başta olmak üzere ilimizde ve ülkemizde yaşanan depremlerde yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diler, böyle acıların bir daha yaşanmamasını temenni ederiz.”

 

 

YORUM YAZIN
Profiliniz ziyaretci statüsünde görünüyor. Yorumlarınız aşağıdaki isimle yayınlanacaktır
Değiştir
Dilerseniz web sitemize üye olarak daha özgün bir profil oluşturabilir ve yorumlarınızı hesabınızdan takip edebilirsiniz
Kodu Girin
Yapacağınız yorumların şiddet ve hakaret içermemesine lütfen dikkat edin. Aksi taktirde yorumlarınız onaylanmayacaktır. Gönder
Misafir Kullanıcı (@Misafir_107672)
09 Şubat 2024 Cuma 00:53
İlk baktığımda içeriğinden çok Haberin kapak resmi ilgimi çekti, hiçbir hanımefendi koltuğa oturtulmamış.. ayakta bırakılmış kötü resim..
Misafir Kullanıcı (@Misafir_107662)
08 Şubat 2024 Perşembe 08:27
Ben malesef şu odalara hiçte guvenesim gelmiyor. bu ülkede yapı denetim birimleri açıldı bu yapı denetim mühendisleri sizlerin üyesi malesef yaptıkları çalışmaları gördük.veselam
Misafir Kullanıcı (@Misafir_107658)
07 Şubat 2024 Çarşamba 18:30
İmar affı bütünüyle çok katlı binalara değil genelde tek katlı ve iki katlı şahıs evlerine verildi. Önemli olan her kimki bina yapıyorsa zemin , demir . beton . işçilik . betona su verme sağlam olacak . Maraş depremini bilimsel hic hir şeyle izah edemeyiz. O gerçekten olağanüstü bir afetti
Misafir Kullanıcı (@Misafir_107656)
07 Şubat 2024 Çarşamba 17:39
Bir sivil toplum kuruluşu olarak TMMOB'nin açıklamalarını, değerlendirmelerini ve uyarılarını takip ediyor ve değerli buluyorum. Zannederim Bingöl'de deprem konusunda en duyarlı olan ve takip edilen kuruluşların başında geliyor. Şu ana kadar başarılı bir şekilde yürüttükleri çalışmalarında başarılar dilerim. Bir de acizane uyarıda bulunmak isterim: lütfen sadece işinize odaklanın, siyasete bulaşmayın. Aksi halde ikisinden de olmak tehlikesi var. Yolunuz açık olsun.
Misafir Kullanıcı (@Misafir_107655)
07 Şubat 2024 Çarşamba 08:38
Evet çok doğru önemli olan deprem önceki hazırlık, eğer siz risklerinizi azaltmazsanız 6 büyüklüğündeki deprem bile sizin için afete dönüşecektir.
Misafir Kullanıcı (@Misafir_107651)
06 Şubat 2024 Salı 19:20
Gerçekten çok önemli tespitler...
Misafir Kullanıcı (@Misafir_107647)
06 Şubat 2024 Salı 17:16
Biraz kendinizi sorgulayın
20.02.2024
19:20
Yeniden Refah Partisi Bingöl meclis üyeleri listesi
Yeniden Refah Partisi Bingöl meclis üyeleri listesi
Nasıl bir listeyle seçime gireceği merak edilen Yeniden Refah Partisi Bingöl İl Başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini Merkez İlçe Seçim Kurulu'na teslim etti. İşte o liste…
20.02.2024
18:08
HÜDAPAR Bingöl meclis üyeleri listesi açıklandı
HÜDAPAR Bingöl meclis üyeleri listesi açıklandı
Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) İl Başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini Merkez İlçe Seçim Kurulu'na teslim etti.
20.02.2024
17:33
Ak Parti`nin Bingöl meclis üyeleri listesi belli oldu
Ak Parti'nin Bingöl meclis üyeleri listesi belli oldu
AK Parti Bingöl İl Başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini saat 17.00'a dakikalar kala Merkez İlçe Seçim Kurulu'na teslim etti. İşte o liste...
20.02.2024
16:53
Harçlıklarını `SMA`lı bebeğe bağışladılar!
Harçlıklarını 'SMA'lı bebeğe bağışladılar!
Bingöl Murat İlkokulu öğrencileri, SMA Hastası Aziz Ali bebek için başlatılan kampanyaya harçlıklarını bağışlayarak destek verdiler.
20.02.2024
14:59
Yabancı öğrenciler Hesarek`te ilkleri yaşadılar
Yabancı öğrenciler Hesarek'te ilkleri yaşadılar
Bingöl Üniversitesinde okuyan yabancı uyruklu öğrenciler Hesarek Kayak Merkezi'nde dolu dolu bir gün geçirdi. Öğrencilerin birçoğu ilk defa kar görürken birçoğu da ilk kez kayak tesisine gitti.
20.02.2024
14:43
Partiler listelerini teslim ediyor!
Partiler listelerini teslim ediyor!
Yerel seçim takvimine göre siyasi partiler aday listelerini bugün en geç saat 17.00'ye kadar teslim edecek. Kesin aday listeleri 3 Mart'ta açıklanacak.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir
©Copyright 2017
Haberler, Fotoğraf Galerisi, Video Galerisi, Köşe Yazıları ve daha fazlası için arama yapın