KİM KİMDİR FİRMA REHBERİ Hemen Üye Ol Üye Girşi
Uye Girişi
Giriş
Beni Hatırla
Yeni Üye Kayıt
Haber sitemizin aktivitelerinden yararlanmak için üyelik başvuru yapın.
Hemen Üye Olun
Uye Hizmetleri
 
01 Haziran 2023 Perşembe
18 °C Güneşli
03 NİSAN 2020 CUMA 10:00
0
876
0
AA aa

BİNGÖL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI VE KİĞI JANDARMA KOMANDO ALAY KOMUTANLIĞI İHTİYACI İÇİN YAZLIK SEBZE MEYVE VE MUHTELİF GIDA ALIMI (3 KISIM) İL JANDARMA

BİNGÖL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI VE KİĞI JANDARMA KOMANDO ALAY KOMUTANLIĞI İHTİYACI İÇİN YAZLIK SEBZE MEYVE VE MUHTELİF GIDA ALIMI (3 KISIM) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/122580

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

KARSIYAKA MAH ZEKI ERGEZEN BULVARI MUS YOLU 12000 BİNGÖL MERKEZ/BİNGÖL

b) Telefon ve faks numarası

:

4262140077 - 4262146272

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihlkom12@jandarma.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

BİNGÖL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI VE KİĞI JANDARMA KOMANDO ALAY KOMUTANLIĞI İHTİYACI İÇİN YAZLIK SEBZE MEYVE VE MUHTELİF GIDA ALIMI (3 KISIM)
Ayrıntılı bilgiye EKAP`ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

1 VE 2'NCİ KISIMLAR BİNGÖL İL J.K.LIĞINA 3'ÜNCÜ KISIM KİĞI J.KOMD.A.K.LIĞINA (SEBZE MEYVE ALIMI MUAYENE İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASINA MÜTEAKİP KİĞI J.KOMD.A.K.LIĞINININ VERECEĞİ TEBLİGATA GÖRE YAYLADERE J.KOMD.TB.K.LIĞI VE ADAKLI J.KOMD.TB.K.LIĞINA YÜKLENİCİ TARAFINDAN TESLİM EDİLECEKTİR)

c) Teslim tarihi

:

1 VE 3`ÜNCÜ KISIMLAR 1 MAYIS 2020-31 EKİM 2020 TARİHLERİ ARASINDA TÜKETİLMEK ÜZERE SAYMANLIKLARCA VERİLECEK GÜNLÜK, HAFTALIK VEYA AYLIK SİPARİŞLERE GÖRE , 2`NCİ KISIM GIDA MADDELERİ SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP SAYMANLIKÇA VERİLECEK GÜNLÜK, HAFTALIK VEYA AYLIK SİPARİŞLERE GÖRE TESLİM EDİLECEKTİR VE SÖZLEŞME SÜRESİ 1(BİR) YIL OLACAKTIR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

:BİNGÖL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON SALONU

b) Tarihi ve saati

:

03.04.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BİNGÖL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3`ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YORUM YAZIN
Profiliniz ziyaretci statüsünde görünüyor. Yorumlarınız aşağıdaki isimle yayınlanacaktır
Değiştir
Dilerseniz web sitemize üye olarak daha özgün bir profil oluşturabilir ve yorumlarınızı hesabınızdan takip edebilirsiniz
Kodu Girin
Yapacağınız yorumların şiddet ve hakaret içermemesine lütfen dikkat edin. Aksi taktirde yorumlarınız onaylanmayacaktır. Gönder
DİĞER İHALELER
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir
©Copyright 2017
Haberler, Fotoğraf Galerisi, Video Galerisi, Köşe Yazıları ve daha fazlası için arama yapın